keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Tiimipalaverin ohjeita

Viisi ohjetta jotka ovat tiimillämme jo hallussa?

Tule itse ajoissa paikalle ja ”viritä” paikat kuntoon.
-Sijoita osallistujat istumaan joko pyöreän pöydän ympärille tai puolikaareen niin, että kaikki näkevät toisensa. Asioiden käsittely ja keskustelu helpottuvat.

-Jos joukossa on uusia henkilöitä, hoida esittelyt palaverin alussa

-Huolehdi hyvästä vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä palaverissa. Anna myös jokaiselle puheenvuoro asiassa.

-Esitä enemmän avoimia kysymyksiä kuin suljettuja kysymyksiä.

Viisi ohjetta jotka voisimme ottaa käyttöön tiimimme kanssa?

-Sovi selkeästi päätösten yhteydessä, kuka tekee mitä ja mihin mennessä. Sellaiset päätökset on syytä kirjata myös muistioon.
-Estä häiriöt, kuten puhelut, käynnit, poistumiset, muut omat tekemiset yms. palaverista.
-Kierrätä palaverin vetovastuuta ja pöytäkirjan/muistion kirjoittamisvastuuta. Vaikka olet esimies tai yrityksen vetäjä, sinun ei aina tarvitse automaattisesti vetää palavereita.
-Kirjoita palaverin pääkohdat fläppitaululle valmiiksi.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti